Case Management Model and Notation (CMMN) begrijpen

Case Management Model and Notation of CMMN is voor Case Management wat BPMN is voor Business Process Management. Maar in vergelijking tot BPMN is CMMN  een minder complexe notatie en een betere match om kennis intensieve processen te beschrijven.  Hoewel de notatie bestaat uit minder componenten bestaat, is het zeer effectieg en een makkelijk te begrijpen notatie. Terwijl BPMN vereist dat ieder pad expliciet gemodeleerd wordt, streeft CMMN er naar om alle mogelijke case paden in één model te bevatten: hierbij ligt de focus op de case, de verschillende stages en wat er kan gebeuren om het doel van de case te bereiken.

Please provide us with additional information prior to accessing the webinar.