previous
10 August 2016

Uw klanten op de hoogte houden

Uw klanten hechten veel belang aan transparantie tijdens de behandeling van een verzoek. Ground lion stelt u in staat om hen op het juiste moment in hun klanttraject te informeren. Geef klanten zicht op de status van serviceverzoeken of stuur hen (automatische) e-mailmeldingen wanneer hun serviceverzoek wordt bijgewerkt.

Deel dit artikel
next