Innovatie als drijfveer voor bedrijfssucces
Laat Ground lion uw R&D beheren en opvolgen

R&D process

Innovatie is vandaag essentieel voor iedere organisatie die wil kunnen blijven concurreren. Vooral in productieomgevingen is het R&D-proces cruciaal. Dat kan erg uiteenlopende activiteiten omvatten, zoals fundamenteel of basisonderzoek, de ontwikkeling van technologie, concepten, nieuwe producten en prototypes, het beheren van een R&D-portfolio en technologieoverdracht. Bij een doorsnee-R&D-proces komt een zekere complexiteit kijken: het doorloopt verschillende fasen, mijlpalen en opleveringen. Door die complexiteit is een geschikt en aangepast organisatiesysteem nodig om het R&D-proces te beheren. Ground lion is een platform dat u een breed spectrum aan R&D-activiteiten helpt beheren, waarbij de kwaliteit van informatie en snelheid van uitvoering van het grootste belang zijn.

Gebruik ‘Best practices’, verbeter het R&D-proces

Ground lion is een platform dat een richtinggevend kader biedt voor R&D. Op basis van kennis en inlichtingen uit eerdere gelijkaardige taken zal Ground lion voorstellen doen om een bepaald type activiteiten beter uit te voeren. Zo verhogen we samen de kwaliteit van informatie en de snelheid van uw R&D-activiteiten.

Verbeter de samenwerking over departementen heen, win tijd

Het is cruciaal dat u op tijd de juiste maatregelen neemt. Ground lion biedt u een samenwerkingsplatform dat de planning en taakverdeling verzorgt. Teams voeren de nodige taken uit en kunnen met behulp van ‘best practices’ het hele proces versnellen, van het fundamenteel onderzoek tot de technologieoverdracht. Verdeel uw taken en vermenigvuldig uw succes!

SLA’s rapporteren & opvolgen, versnel uw R&D-proces

Als het op innovatie aankomt, draait alles om timing. Ground lion biedt u een set rapporten en dashboards om de prestaties en doorlooptijden van uw R&D-processen op te volgen. Ground lion stelt u in staat om afhankelijk van het producttype of de R&D-activiteit verschillende SLA’s vast te leggen. Dankzij deze werkwijze kunt u R&D-activiteiten volgens prioriteit aanpakken, escalatiemeldingen aan belanghebbenden automatiseren en verbeteringen in de tijd opvolgen.

Referenties
Geïnteresseerd?
Vraag demo aan
"Stroomlijn interacties tussen mensen, gebeurtenissen, processen en gegevens om zo betere prestaties en een grotere klanttevredenheid te bekomen"
Lees meer