Download e-book

Slim digitaliseren binnen de overheid

Bijna elke overheidsinstantie streeft tegenwoordig naar een betere dienstverlening, een verregaande administratieve vereenvoudiging, en de slimme digitalisering van haar werking.

In de realiteit zien we dat administratieve processen en kerntaken vaak afhangen van oude technologie of nog niet digitaal worden ondersteund. Met als gevolg dat de kennis van de medewerkers niet ten volle wordt benut. Bovendien leidt dit tot een gebrek aan transparantie en overzicht voor het management.

In dit e-book reiken we concrete oplossingen aan voor enkele vaak voorkomende uitdagingen die het gevolg zijn van digitale transformatie. Ons doel is om u te inspireren en te tonen hoe u tot een kennisgerichte overheid kan komen die digitaal sterk staat, met oog voor de burger.