previous
08 August 2016

Dynamisch samenwerken dankzij Adaptive Case Management

Het Nieuwe Werken

Vroeger nog conceptueel, vandaag actueel. We organiseren onze arbeid anders. Vooral wanneer pure kenniswerkers plaats- en tijdsonafhankelijk kunnen en mogen werken en optimaal functioneren in een digitale netwerkmaatschappij. En de dynamic office is geboren.

Werkplekken veranderen. Kantoren worden omgevormd tot werkomgevingen waar niemand nog een eigen bureau heeft, waar prestaties niet meer worden geëvalueerd op basis van de aanwezigheidstijd, maar op basis van resultaten. De juiste omkadering is essentieel. Het HR-beleid en de werkomgeving gaan hand in hand. Daarnaast is een shift in een efficiënt ICT- en informatiebeheer noodzakelijk. Telewerken krijgt een belangrijke rol. Werknemers bepalen zelf wanneer, waar en hoe ze werken. Ze zijn regisseur van hun eigen werk en leven in een nieuwe cultuur die leidt tot betere resultaten, besparingen en een hogere productiviteit.

Samenwerken rond informatie in een digitale werkomgeving

Om deze nieuwe manier van werken echt succesvol te maken, is er nood aan een platform dat coöperatie toelaat. Een digitale werkomgeving die altijd en overal toegankelijk is en waar samenwerking rond informatie centraal staat. Case Management draagt een samenwerkingsvisie uit op informatie die niet gedicteerd wordt door rigide processen. Een mix van doen en plannen is het uitgangspunt. Iedereen werkt samen vanuit beschikbare taken, die worden opgenomen door de medewerkers om een dossier doelgericht af te werken. Bovendien is een goed Case Management systeem een bindmiddel voor informatiecentralisatie én een slimme ondersteunende motor via verplichte en optionele taken rond deze informatie.

Om dit digitale Case Management platform optimaal inzetbaar te maken hebben we nood aan een open platform dat naadloos kan ingepast worden in de bestaande ICT omgeving.

Cases oplossen als wisselwerking tussen klant en dienstverlener

Het nieuwe werken is één, maar er is nog een evolutie aan de gang. Organisaties focussen steeds meer op de groeiende communicatiestroom tussen klant en dienstverlener. Ze willen klanten actief laten deelnemen aan het oplossen van cases en het beheren van de eigen gebruikersinformatie, ze willen inzicht verschaffen in status en oplossingstermijn. Het lijkt vanzelfsprekend, maar het vraagt meer integrale visie op informatiearchitectuur, -beheer, -veiligheid en -verwerking. Case Management voorziet in een 360° zicht op een case en ondersteunt deze informatiespeerpunten om cases zoals subsidieaanvragen, vergunningsbetwistingen, klachten, controles, inspecties, parlementaire vragen, enz. efficiënt te behandelen.

Adaptive Case Management stroomlijnt samenwerking

In complexe administratieve omgevingen is het vaak onbegonnen werk of zelfs onmogelijk om een volledige voorspelbaar proces op te stellen. Daarnaast evolueert de interne cultuur, verandert de omgeving, wijzigt de wetgeving, passen we zelf graag werklogica aan, … Een flexibele en adaptieve oplossing is nodig om overheidspersoneel te ondersteunen bij het behandelen van verschillende soorten dossiers en het integreren van uiteenlopende informatie.

Ground lion is een authentieke Adaptive Case Management oplossing die eenvoudig en moeiteloos kan worden aangepast aan steeds veranderende processen. Ground lion biedt kenniswerkers een Case Management platform dat hen in staat stelt om complexe dossiers en processen te beheren. Kortom, Ground lion stroomlijnt de samenwerking en optimaliseert diensten en efficiëntie.

Ook weten hoe Ground lion jouw organisatie kan helpen?
Neem vrijblijvend contact op met onze experts.

"Het nieuwe werken vraagt digitaal platform voor efficiënte samenwerking"
Deel dit artikel
next