previous
04/06/2020

Case Management voor een digitale justitie.

Sinds de beleidsverklaring van Federaal Minister Koen Geens op 17 november 2014 is Justitie aan het moderniseren. Naast structurele hervormingen is ook de informatisering van Justitie in volle draf. Daarbij komt ook de budgettaire context die ook hier ‘meer met minder’ voorschrijft.

Het zal eropaan komen om in 1 keer een paar horden te nemen, van papier naar digitaal dossier. Niet enkel documenten te dematerialiseren of hier en daar een gesloten silo applicatie neer te poten. Om Justitie duurzaam te moderniseren en een kwaliteitsvolle, efficiënte en toegankelijke Justitie te waarborgen met minder middelen, zijn case management oplossingen nodig die uit het goede hout zijn gesneden. Klaar voor alle informatiebronnen, gesupporterd door proces en regel logica, en vooral open en integreerbaar. Achterliggend dringt een service georiënteerde architectuur zich uiteraard op. Met e-box, e-deposit, e-betekening, e-Depot & e-Griffie, een service voor videoconferentie etc. worden hiervoor de juiste stappen gezet.

Elektronisch dossierbeheer dient er uiteindelijk uit te bestaan dat op digitale dossierinformatie efficiënte handelingen worden uitgevoerd, in regel met de soms complexe wetgeving. Laat dat net de sterkte en focus zijn van case management om de juridische kenniswerker te gaan ondersteunen om door het digitale bos de bomen te zien. En liefst nog adaptief op basis van modelering en parameters, zodat het toekomstverhaal gewaarborgd blijft.

 

(Koen De Maesschalck)

"Elektronisch dossierbeheer dient er uiteindelijk uit te bestaan dat op digitale dossierinformatie efficiënte handelingen worden uitgevoerd, in regel met de soms complexe wetgeving."
Deel dit artikel
next