previous
05/08/2017

Operational Excellence: Samenspel van informatie en dynamische processen wordt key – ACM to the rescue

Sociale media en de alomtegenwoordigheid van mobiele en digitale platformen hebben de klant een enorme kracht gegeven en presenteren volledige nieuwe manieren van interactie en werking met de klant. Dit is wat vandaag normaal is.

Deze veranderingen brengen nieuwe denkwijzen met zich mee op vlak van bedrijfsvoering en -processen. De vraag is welke technologieën fundamentele veranderingen kunnen brengen aan onze manier van werken en leven als klant en als werknemer. Eén ding is duidelijk, het moet onthecht kunnen van de fysieke werkplaats en sneller. Veel sneller. Eigenlijk gewoon onmiddellijk.

Welke impact heeft bovenstaand nieuw beeld op operationele excellentie?

Bedrijven, die nieuwe digitale technologie omarmen om een nieuwe en aangename ervaring te creëren voor de klant én de eigen werknemer, hebben veel kans om te overleven. Dit betekent dat processen steeds eenvoudiger moeten worden en dat de werking beter ondersteund moet worden via nieuwe opkomende technologieën. Zo wordt tijd vrijgemaakt voor meer productieve en creatieve taken.

Het betekent vooral voorbij de limieten van typisch intern ‘procesdenken’ te treden en nieuwe visies en approaches te ontdekken om de toekomst te tackelen.

Business processen moeten erop gericht zijn de oplossing te behalen, het einddoel, die de wens van de klant vervult. De weg daar naartoe moet zowel voor de interne werking als voor de klant transparant en vlot verlopen. Zonder intern te geregisseerd te voelen, zonder externe bureaucratische ervaring. In essentie moeten de nieuwe technologische mogelijkheden dus bijdragen aan een optimale en effectieve gebruikservaring tijdens het uitvoeren van kenniswerk. Bedrijven die hier nu mee bezig zijn, zullen waarde te bieden hebben in de ogen van de klant.

Tegen 2020 bestaat de helft van de wereldwijde werkende bevolking uit Millennials, geboren en opgegroeid met opkomende connectiviteit en dan in beslissende managementfuncties. Zij hebben minder geduld, het moet snel gaan, zij willen vernieuwen in organisaties om impact te tonen.

Organisaties in ontwikkelde landen met stagnerende populaties moeten innoveren om concurrentieel te blijven. De klant van morgen is even belangrijk als de huidige. Innovatie is dus key. En proces- en operationele excellentie spelen hier een belangrijke rol in. De traditionele rol van de ERP is vaak de noodzakelijke basisstructuur, maar hou die ook basis. Vaste structuren voor het meer saaie operationele werk zijn nodig en hebben baat bij zoveel mogelijk automatie. Daarnaast moet er ruimte worden gecreëerd om innoverend te zijn, met de klant bezig te zijn, creatief in elk individueel geval. Hier zijn samenwerkingsplatformen nodig op informatie, die onderliggend logica bevatten voor het gidsen naar een snelle oplossing.

Sowieso breekt het tijdperk aan dat rigide processen verdwijnen, en vooral aandacht wordt besteed aan het modelleerbaar zijn en aanpasbaar zijn van strategische processen. Het liefst kunnen de werknemers en de klanten die zelf beïnvloeden en sturen. Het belang van transparantie in informatie hoort hier sowieso bij, zowel in de vorm van ‘big’ als ‘small’ data. Het samenspel van die informatie en de efficiëntie van dynamisch stuurbare processen wordt de key uitdaging de komende 10 jaar.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.

Share this post
next