previous
25/11/2020

Introductie tot CMMN: Cocktail Mixing Model & Notation

Introductie

Wanneer we met onze klanten samenzitten om hun dossiers (cases) te modelleren met CMMN starten we altijd met van de basisprincipes van deze modelleertaal. Aan de hand van reële voorbeelden kunnen we de verschillende concepten en hun mogelijke toepassingen begrijpbaar maken. Het mooie aan modelleren met CMMN is dat je de ‘onvoorspelbare’ dynamische workflow kan voorstellen in 1 model .

Wanneer je 3 experten vraagt om eenzelfde dossier te modelleren, dan kan je 3 licht verschillende, maar tegelijkertijd correcte, beschrijvende modellen krijgen. CMMN heeft geen overvloed aan elementen, integendeel, maar wanneer je ze combineert en decoreert met regels voor executie, wordt de notatie een bijzonder krachtig instrument! Omwille hiervan werken onze analisten voor elk project intensief samen met key-stakeholders om de verschillende dossiers te modelleren.

Een verfrissende kijk op CMMN

Onze analisten moeten het modelleerwerk ook vertalen voor managers en niet-technische profielen. Deze eindgebruikers betrekken we namelijk ook vanaf het begin bij het project. Daarom organiseren we korte workshops om de concepten van CMMN uit te leggen aan de hand van concrete en verstaanbare voorbeelden.

Daarom organiseerden we een sessie om te zoeken naar een voorbeeld uit het dagelijkse leven dat niet te abstract en technisch is. Bovendien wilden we een voorbeeld waarop een logisch afhandelingsproces van toepassing is. Tijdens onze brainstorm kwamen gesprekken met een goede vriend ter sprake. Hij is een ‘mixologist’, een specialist in het maken en samenstellen van cocktails. Dit was onze doorbraak en een half uurtje later hadden we een eerste versie klaar van wat het ‘Cocktail Mixing Model & Notation‘ zou worden.

CMMN toegepast op het bestellen van een cocktail

Hieronder kan u het resultaat van ons werk bewonderen – een poster die de concepten van CMMN uitlegt en toepast op het proces dat plaatsvindt om een cocktail tot bij de klant te krijgen.

U kan via deze link deze poster in meer detail bekijken.

Aan de hand van deze poster zullen we de verschillende concepten van de CMMN modelleernotatie de komende weken uitleggen. Vandaag beginnen we met de basis-elementen.

De basis-elementen: Case Plan Model, Stages, Tasks, en Milestones

Het Case Plan Model bevat het volledige gedrag dat mogelijk is en definieert de grens van de context. Elk ander element moet binnen de context van de case worden gezet.

Om een Case Plan Model (Dossier-Plan Model) te begrijpen,  raden we aan om te starten bij de meest in het oog springende elementen: Stages, tasks (taken) en milestones (mijlpalen) geven direct een idee over het mogelijke gedrag in de case. Deze elementen zijn ankerpunten om het model te interpreteren. Ons voorbeeld van het proces om een cocktail te bestellen hebben we bewust eenvoudig gehouden, maar voor sommige dossiers van klanten kan het model uiteraard complexer worden.

Laat ons een kijkje nemen naar het Case Plan Model voor een Cocktail order (cocktailbestelling). Wat op het eerste gezicht opvalt, is dat we verschillende taken zien rondzweven, bijvoorbeeld ‘Take order‘ (bestelling opnemen). Deze taak is verbonden met de milestone (mijlpaal)ordered‘ (besteld). Dit is helemaal logisch en vergt geen verdere uitleg. We zien ook een stage,’processing‘ (in behandeling), op het plan. Deze stage groepeert verschillende gerelateerde taken. De mijlpaal voor deze stage is ‘mixed‘, wat je dus als de te behalen uitkomst van de stage kan beschouwen.

Linksonder in het model zien we ook dat er informatie beschikbaar kan komen of veranderen gedurende het proces, weergegeven met het case file item Recipe‘ (recept) die de taakreview menu card‘ (herzien drankkaart) in werking stelt.

Tenslotte kan je ook zien dat een mijlpaal niet altijd na het vervullen van een taak moet komen. De mijlpaalserved‘ (opgediend) leidt tot het aanmaken van verschillende opeenvolgende taken om ervoor te zorgen dat de rekening wordt opgemaakt en de betaling voltooid.

Volgende week nemen we een kijkje naar meer geavanceerde concepten zoals verschillende task types (types taken) en het ‘discretionary’ concept voor tasks & stages.  Bij vragen of opmerkingen mag je altijd mailen naar info@groundlion.com

Geschreven door: Koen De Maesschalck, Case Management Expert, en Dries Lamont, Marketing Manager

Share this post
next