previous
18/02/2020

Introductie tot CMMN – Deel 2: task types

Introductie

Een tijdje geleden (zie onze vorige blog) hebben we het proces achter een cocktailbestelling met CMMN gemodelleerd. Zo willen we op een begrijpbare manier de basisconcepten achter dergelijke modellen uitleggen.

In onze vorige blog gaven we al aan wat tasks (taken), milestones (mijlpalen), en stages precies weergeven in een  Case Plan Model (Dossier-Plan Model). 

Het model dat we gebruiken om deze concepten te verduidelijken kan u hieronder vinden.

U kan via deze link deze poster in meer detail bekijken.

Follow this link for the English version of our blog

Overzicht van de ‘Task Types’

In het proces om een cocktailbestelling te behandelen ziet u verschillende taken. Iedere taak heeft ook een task type (taaktype). Iedere taak-element heeft rechtsboven een icoontje dat het type taak aanduidt.

Er zijn 5 types taken:

  1. Human blocking: een menselijke taak uitgevoerd door een kenniswerker. Deze taak wordt pas afgesloten als al het werk verbonden aan deze taak is afgerond.
  2. Human non-blocking: een menselijke taak uitgevoerd door een kenniswerker. Deze taak wordt direct afgesloten van zodra ze geïnitieerd is. Hierdoor moeten andere taken verbonden aan deze taak niet ‘wachten’ op voltooiing van het werk verbonden aan de non-blocking taak.
  3. Process: procestaken maken het mogelijk om BPMN-processen te initiëren
  4. Decision: beslissingstaken maken het mogelijk om DMN-beslissingsbomen te initiëren
  5. Case: dossiertaken maken het mogelijk om andere CMMN-processen te initiëren

In de volgende paragrafen zullen we ieder taaktype kort toelichten aan de hand van het ‘Cocktail Mixing Model & Notatie’.

‘Human blocking’ Taken

In ons model zien we verschillende taken die door de kenniswerker (in dit geval een barman/-vrouw) moeten worden uitgevoerd. De meeste hiervan zijn ‘blocking’ taken, zoals ‘Take order‘ (bestelling opnemen).

Er hangt een mijlpaal ‘ordered‘ (Besteld) aan deze taak, en deze kan slechts worden bereikt indien al het werk voor de taak ‘bestelling opnemen’ afgerond is.

Een ander voorbeeldje is de taak ‘Choose appropriate glass‘ (Kies het gepaste glas), andere taken zoals ‘Add ice‘ (ijsblokjes toevoegen) kunnen slechts geïnitieerd worden na het voltooien van werk gerelateerd aan ‘kies het gepaste glas’ (bv. glas kiezen, spoelen, afdrogen, etc.).

 

‘Human non-blocking’ Taken

Deze taken zijn gelijkaardig aan ‘human blocking’ taken, maar het verschil is dat andere taken kunnen worden geïnitieerd als het werk nog bezig is voor de non-blocking taak.

De taak ‘Shake‘ (Schudden) is zo’n taak, je kan terwijl je schudt met 1 hand al beginnen met werk voor een andere taak, bijvoorbeeld het nemen van een fles om nog een andere likeur toe te voegen (werk dat onder de taak ‘Add liquor’ valt).

 

‘Process’ Taken

Deze taken initiëren werk in een (BPMN) proces-gedreven systeem. Dergelijke taken worden gebruikt om Business Process Management oplossingen aan te spreken waarin een rechtlijnig proces wordt uitgevoerd. De uitkomst van dat proces kan als informatie dienen om de taak af te ronden en de dossierbehandeling verder te zetten. Sta ons toe om dit te verduidelijken met een voorbeeldje:

De taak ‘Process payment‘ (Betaling verwerken) activeert het betalingsproces dat in een ander systeem wordt uitgevoerd. Dit is een rechtlijnig proces met aparte taken die niet in het ‘dossierbeheersysteem’ plaats vinden. Wanneer de betaling verwerkt is in het andere systeem kan men deze informatie terugsturen om deze taak voor dit dossier af te ronden.

 

‘Decision’ Taken 

Dergelijke taken worden gebruikt om beslissingsbomen en DMN-gedreven systemen te activeren. De uitkomst van dat proces is een beslissing die een impact heeft op de verdere afhandeling van dit dossier.

De taak  ‘Calculate price‘ (Prijs berekenen) activeert in ons model een beslissingsboom om tot een antwoord te komen wat de prijs effectief is. Deze beslissing wordt via een DMN-gedreven systeem georganiseerd dat naast het case management systeem werkt. In deze beslissingsboom kan men bijvoorbeeld aanduiden of er al dan niet een klantenkorting moet worden toegekend. Het uiteindelijke resultaat (= de beslissing wat de prijs is) wordt teruggestuurd naar het CMMN-gedreven proces en beïnvloedt de verdere afhandeling.

 

‘Case’ Taken 

Net als proces- en beslissingstaken zal een ‘case’ taak een ander proces activeren. Hier gaat het om een andere dossierbehandeling die op gang gebracht wordt wanneer deze taak wordt geactiveerd.

De taak  ‘Review menu card‘ (Menukaart herwerken) is een goed voorbeeldje. De herziening van het menu is een proces op zich waar de kenniswerker (de ‘mixologist’) verschillende taken moet afronden. Deze taken hebben op zich niets te maken met het afronden van de bestelling van de cocktail dus hiervoor werd een apart ‘dossier plan-model’ opgesteld.

 

Deze indicatoren van verschillende types taken maken het makkelijker om het model van de workflow achter een dossier te lezen. In onze volgende post kijken we naar het verschil tussen discretionaire en ‘gewone’ taken/stages, en naar de twee soorten event-listeners.

Bij vragen of opmerkingen mag u altijd mailen naar info@groundlion.com

Geschreven door: Dries Lamont, Marketing Manager, met input en redactie door Gert Becqué, Product Manager

Share this post
next