Download e-book

Smart digitalization within Government (Dutch e-book)

Our latest e-book offers people in government some answers to common challenges and struggles that are caused by digital transformation.

Since our main audience is based in Belgium & The Netherlands we opted to write this e-book in Dutch. However, should you be interested in an English version don’t hesitate to contact us and we will see what we can do.

Introductie tot dit e-book

Bijna elke overheidsinstantie streeft tegenwoordig naar een betere dienstverlening, een verregaande administratieve vereenvoudiging, en de slimme digitalisering van haar werking.

In de realiteit zien we dat administratieve processen en kerntaken vaak afhangen van oude technologie of nog niet digitaal worden ondersteund. Met als gevolg dat de kennis van de medewerkers niet ten volle wordt benut. Bovendien leidt dit tot een gebrek aan transparantie en overzicht voor het management.

In dit e-book reiken we concrete oplossingen aan voor enkele vaak voorkomende uitdagingen die het gevolg zijn van digitale transformatie. Ons doel is om u te inspireren en te tonen hoe u tot een kennisgerichte overheid kan komen die digitaal sterk staat, met oog voor de burger.